INTEGRALE GUASHA THERAPIE 
Boek "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit"

 

 

STROOMSYSTEEM
en
OPTIMALE VITALITEIT

volgens
Han M. Stiekema, arts & MeiMei Yu

2014 Volledig Herziene Uitgave
De populaire  drukversie is weer te verkrijgen!!!

Gezondheid is afhankelijk van het dynamisch evenwicht tussen input, verwerking en output van voeding, water, afval- en gifstoffen: het stroomsysteem. Door inzicht in de samenhang zijn gezondheid en ziekte voor een belangrijk deel in ieders eigen hand komen te liggen.

Meer dan ooit tevoren - gezien de veelzijdige en diepingrijpende ziektemakende factoren als ongezonde leefstijl (voeding, genotmiddelen, gebrek aan beweging, ophoping van afvalstoffen), vergiftiging (uit milieu en eigen darm) en stress en de daaruit voortkomende weerstandszwakte met moeheid, voedselintolerantie, allergie, de nieuwe infectieziekten (virussen, schimmels) en tenslotte chronische ziekte als gevolg - gaat is de ISSUE van deze tijd de bevordering van optimale vitaliteit.

 

Tegen de achtergrond van de nieuwe wet, waardoor een ieder - individu, organisatie en bedrijf - een grotere mate van verantwoording heeft ten aanzien van de eigen gezondheid, is er een grotere behoefte aan wetenschappelijk verantwoorde, doorzichtelijke, praktische en effectieve benadering van gezondheid. Dat deze er tot dusver nauwelijks was zal duidelijk zijn. De gezondheidszorg heeft zich traditioneel vrijwel uitsluitend bewogen op het terrein van de symptoom- en ziektebestrijding.

 

Stroomsysteemtherapie is de eerste gezondheids- wetenschappelijke benadering van mens en omgeving die garant staat voor een individueel optimum. Zij is het resultaat van 40 jaar medische praktijk. Daarin is gebleken dat gezondheid gedefinieerd kan worden als het optimale (dynamische) evenwicht tussen opname, verwerking en afgifte van voedings- resp. afvalstoffen. In de praktijk komt dit neer op het reguleren van de basisfuncties: voeding, vertering, bloedsomloop, stofwisseling, ontgifting en uitscheiding („STROOMSYSTEEM"). Het is gebleken dat wanneer deze factoren optimaal zijn er doorgaans een meerwaarde aan gezondheid ontstaat, terwijl de meeste klachten en stoornissen INDIRECT („vanzelf") verminderen cq verdwijnen.

INHOUD

INLEIDING
HET STROOMSYSTEEM
_______________

VOEDING
VERTERING
TRANSPORT
VERBRANDING
ASSIMILATIE
ONTGIFTING
UITSCHEIDING 
________________________

SCHOONHEID VAN BINNENUIT
STRESSMANAGEMENT
CHRONISCHE ZIEKTE
EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
HET MILIEU
__________________________________

PERSOONLIJK GEZONDHEIDSPLAN
HET GRIEPBOEKJE
OVC GEZONDHEIDSCHECK-UP

 157 pagina's, 10 illustraties. Prijs: Euro 17,50  incl. porto.

U ontvangt het materiaal bij U thuis na overmaking van het genoemde bedrag op ABN/AMRO Bank Nr. 56.23.30.127 tnv H. Stiekema te Bunnik, met duidelijke vermelding van de titel(s), het aantal exemplaren, Uw naam, adres, code en woonplaats. Voor bestellingen uit het buitenland gaarne nader contact.

 


 

STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT Han M. Stiekema & MeiMei Yu. Met lit.opg. ISBN 90-70525-17-8 Trefw.: gezondheid STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT is een verkorte uitgave van Han M. Stiekema "FLOW SYSTEM THERAPY" ISBN 90-70525-32-2 PIP Press 1999, 210 pag., 11 illustr. en ongeveer 200 verschillende zelfhulpmethoden/adviezen. 1993 Copyright Han M. Stiekema. Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, opnamen, of op welke wijze ook, hetzij chemisch, electronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


 

   
 

Info & Contact
info(at)meihan-guasha.nl


Links
TE GAST BIJ PROF. X.ZHANG
BEZOEK AAN HET TCM UNIVERSITEITSZIEKENHUIS
NAAR PRAKTIJK EN OPLEIDINGEN

BOEK "STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT"
HOME

Zie ook website
"INTEGRALE GENEESKUNDE"


 
  Copyright 1996 - 2014 by Han M. Stiekema & MeiMei Yu. Alle rechten voorbehouden. Last updating 04/05/14